Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné při objednání a koupi typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb, které společnost G SERVIS CZ, s.r.o. nabízí.
Typová projektová dokumentace od společnosti G SERVIS slouží (po doplnění osazení do terénu a průkazu Energetické náročnosti budovy, které nelze vyprojektovat jako typové) dle vyhlášky č.499/2009 Sb. pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby.

Ceny uvedené na www.vybersidum.cz (www.gservis.cz) jsou platné od 1. 1. 2017 a nahrazují ceny ve starších vydáních tištěných publikací Rodinné domy a  rovněž  všechny ceníky společnosti G SERVIS vydané do tohoto data. Ceny projektů a služeb jsou uvedeny v Kč a obsahují sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). K ceně projektu je účtováno poštovné a balné. Ceny realizací i materiálu jsou uvedeny v Kč a neobsahují sazbu daně z přidané hodnoty (DPH)."

Právo změn

Společnost GSERVIS si vyhrazuje právo změn v cenách nabízených produktů. Projekty domů se mohou v drobných dispozičních a technických řešeních lišit od návrhů uvedených v tištěném katalogu a na těchto webových stránkách.

Upozornění

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.

I. Objednávka projektové dokumentace

Objednávku projektové dokumentace přijímáme pouze v písemné formě prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách www.vybersidum.cz.

Ve formulářích je nutné přesně a korektně vyplnit všechny požadované údaje (důležitá je e-mailová adresa a přesné kontaktní údaje).

Objednávku lze vyplnit také písemně na pobočkách G SERVIS CZ, s.r.o. s odbornými pracovníky.

II. Záloha a platební podmínky

Záloha na jednotlivý typ dokumentace Výše zálohy
Typový projekt rodinného domu 50%
Projekt osazení domu na pozemek 50%
Průkaz energetické náročnosti budov (Průkaz ENB) 50%
Měření radonu 50%
Individuální projekt G SERVIS 50% z ceny individuálního projektu
Projekt garáže, stání, žumpy, altánu 50%
Projekt plotu a oplocení pozemku 50%
Výkaz výměr 50%
Výhodný balíček projektů 50%
Vyřízení stavebního povolení 50%
Rozvržení pozemku zahradním architektem 50%
Projekt centrálního vysavače (bez zálohy)
Malý projekt domu 50%
Položkový rozpočet 50%

Platbu zálohy na dokumentaci je možné realizovat:

  1. platbou poštovní poukázkou typu „A“ a „C“ (nutné vyplnit název, číslo účtu a adresu centrály společnosti).
  2. převodem přes internet banking; úhrada zálohy na účet u KB Třebíč, č. ú. 86-3513990277/0100
  3. platbou v hotovosti na pobočkách společnosti.

Ve všech případech bude objednávka akceptovaná až po uhrazení zálohy za dokumentaci. Uhrazením zálohy se rozumí den přijetí platby na účet společnosti u KB 86-3513990277/0100, resp. den přijetí platby v hotovosti na pobočkách společnosti nebo den doručení kontrolního ústřižku poštovní poukázky (jeho kopie) na adresu centrály společnosti G SERVIS CZ s.r.o., Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč.

III. Storno objednávky

V případě stornování objednávky projektové dokumentace nebo doplňkových projektů po 48 hodinách od přijetí zálohy na účet společnosti nebo přijetí platby v hotovosti, propadá uhrazená záloha ve stanovené výši.
Stornování po převzetí dokumentace na pobočkách společnosti nebo při doručení dopravní službou není možné. Zakázka nepřevzatá do 30 dní od objednání dokumentace a uhrazení zálohy se považuje za stornovanou a dokumentace bude skartována.
Stornování ostatní dokumentace, u níž se nehradí záloha, je možné pouze v případě, že daná dokumentace nebyla doposud expedována na adresu zákazníka.

IV. Dodání projektové dokumentace

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s.p. nebo den osobního převzetí projektu na pobočkách společnosti. Projektová dokumentace se zákazníkovi zasílá na dobírku jako obchodní balík.
Na vybranou dokumentaci garantujeme termín dodání 10 pracovních dnů. Tato dokumentace je na webových stránkách www.vybersidum.cz označena symbolem garance. Termín dodání Projektu osazení domu na pozemek je min. 15 pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných podkladů pro zpracování projektu a uhrazení zálohy.
U neoznačené dokumentace je prodloužený termín dodání. O přesném termínu dodání projektové dokumentace bude zákazník informován nebo se může informovat přímo prostřednictvím zákaznické linky 234 054 326.

V. Paré projektové dokumentace rodinného domu navíc

K projektové dokumentaci je možné doobjednat maximálně dvě paré (sady kompletního projektu ) navíc. Cena jednoho paré navíc činí 1 990 Kč. Paré navíc není možné doobjednat dodatečně. V tomto případě postačí zaslat e-mail či kontaktovat naší zákaznickou linku 234 054 326 a uvést počet paré navíc.
Termín dodání je 10 pracovních dní. Paré zasíláme na dobírku anebo si jej můžete osobně převzít na pobočkách společnosti.
Projektové dokumentace společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. je autorsky chráněna, jejich původ je označen a chráněn hologramem. Samovolné kopírování bez souhlasu autora díla není povolené.

VI. Ceny projektové dokumentace a služeb

Ceny za projektovou dokumentaci, další projekty a nabízené služby jsou uváděny včetně DPH.
Ceny za provedené úpravy v projektové dokumentaci jsou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn.

VII. Slevy a bonusy

Na individuální slevy aktuálně poskytovaných společností G SERVIS CZ, s.r.o. má nárok každý stavebník, který stavbu realizuje na území České republiky.
Slevy jsou vždy vypočteny z ceny dokumentace dle platného ceníku společnosti G SERVIS CZ, s.r.o.
Slevy se nevztahují k projekčním pracím spojených s individuální úpravou projektu.
Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo prověření platnosti předložených dokladů na základě kterých stavebník požaduje slevu. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o nároku na slevu stavebníkovi slevu odmítnout.

VIII. Reklamace, odpovědnost za vady

O reklamaci projektu nás neprodleně písemně informujte zasláním doporučeného dopisu na adresu centrály, případně na e-mailu: gservis@gservis.cz.
Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

IX. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Poskytnutím osobních údajů ve webovém formuláři je založen uživatelský účet. Pokud účet uživatel neaktivuje nastavením hesla, je smazán do 12 měsíců od data poskytnutí osobních údajů.

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami" v jakékoliv objednávce našich služeb, souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zařazením svých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) v objednávce do databáze společnosti G SERVIS, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání elektronického měsíčníku „GS-Info“ – s informacemi o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, nebo jejich poskytnutím partnerským firmám společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. za účelem oslovení s nabídkou materiálů a služeb atd.

X. Používání Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Jedná se o službu, která zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím napomáhá zlepšovat webové stránky, jejich uživatelskou prostupnost a přehlednost.

Sbíraná data o uživatelích stránek jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

Ke shromážďování informací o chování uživatelů na stránkách dochází pomocí souborů cookies. Na tomto webu používáme následující cookies:

Cookies první strany – jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek (krátkodobé). Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webu (Google Analytics).

Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí, vložených videí,…

Služba Google Analytics je navíc rozšířena o následující reklamní funkce, které poskytuje společnost Google, Inc.

  • Remarketing.

  • GDN (Google display network) reporting.

  • Demografické a zájmové přehledy Google Analytics.

Více informací o využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Nepřejete-li si být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování přes Google Analytics Opt-out.