Cena stavby "svépomocí" bez DPH

Co je a není obsaženo v ceně stavby "svépomocí"

ORIENTAČNÍ CENY REALIZACÍ RODINNÝCH DOMŮ "SVÉPOMOCÍ"

Orientační ceny výstavby, které se uvádí u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou stanoveny na základě obecných stavebních odhadů, ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační.

Konečnou cenu výstavby mohou ovlivnit:

 • specifické požadavky na dům
 • výběr stavebních materiálů a vybavení novostavby
 • místo výstavby rodinného domu (ve velkých městech a příměstských oblastech bývá cena obvykle vyšší)
 • cenová hladina jednotlivých subdodavatelů stavebních prací
 • penzum vlastní práce

Ceny svépomocí vycházejí z všeobecně přibližného odhadu, kdy cena stavby rodinného domu svépomocí tvoří 60% z ceny stavby domu "na klíč".

Do skutečné ceny je dále nutné zakalkulovat:

 • konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na stavbě
 • náklady napřípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod.

Tyto náklady orientační cena neobsahuje. Orientační ceny jsou uvedeny bez DPH.

Orientační cena realizace nezahrnuje:

 • projekt rodinného domu
 • napojení domu na inženýrské sítě
 • skrývku a uložení ornice
 • individuální podmínky zakládání
 • zpevněné plochy a přístupové komunikace
 • zahradní úpravy a oplocení
 • zařízení staveniště
 • kuchyňskou linku, krb
 • nadstandardní stavební materiály
 • prvky de požadavku stavebníka

Máte dotaz? Volejte na tel.: 236 160 333